Program

W naszym przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego „Samodzielne – Wszechstronne – Szczęśliwe” wydawnictwa Nowa Era. Jest to nowoczesny program wychowania przedszkolnego przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych w przedszkolu. Jest on owocem współpracy doświadczonych nauczycieli i psychologów, którzy zaproponowali nowy, oryginalny sposób organizacji materiału. Roczny cykl pracy porządkują żywioły (ziemia, ogień, woda, powietrze). Takie podejście pozwala wyjść poza schemat pór roku i pokazać dziecku świat w ciekawszej, lepiej przemawiającej do wyobraźni perspektywie. W efekcie powstał program idealnie dopasowany do potrzeb rozwojowych maluchów.

Celem Przedszkola PANDA jest wszechstronny, pełny i harmonijny rozwój dziecka, który pragniemy osiągnąć poprzez zabawę i towarzyszącą jej naukę. Rozbudzamy zainteresowania poprzez organizowanie zajęć pobudzających wyobraźnię dzieci, uczących otwartości, obycia, wyczucia estetyki, a także wymagających aktywności psychoruchowej. W trakcie zajęć dzieci mają możliwość rozwijania swoich talentów. Szczególną uwagę zwracamy na naukę praktycznych umiejętności potrzebnych na co dzień oraz kształtowanie samodzielności.

Prócz powyższego programu prowadzimy szereg ciekawych i różnorodnych zajęć edukacyjno-artystycznych, których celem jest zaznajomienie dzieci z różnymi formami działań oraz nowymi sytuacjami, miejscami i osobami.

Język angielski – MUSICAL BABIES

Zajęcia prowadzone są przez lektorów z Centrum Językowego Mova. Musical Babies to autorski program wczesnej nauki języka angielskiego autorstwa Pani Anny Rattenbury. Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem i muzyką klasyczną oraz ruch. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.

Rytmika, warsztaty muzyczne i zajęcia umuzykalniające

Muzyka jest ważnym elementem w rozwoju dzieci. Dlatego nie brakuje w naszym przedszkolu różnorodnych dźwięków, muzyka towarzyszy nam na co dzień i jest wkoło nas. Dzieci uczestniczą regularnie w zajęciach z rytmiki przy akompaniamencie pianina, biorą udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez profesjonalnych muzyków i kompozytorów (warsztaty muzyczne z harfą), grają na instrumentach muzycznych, a także słuchają różnorodnej muzyki. Dużo czasu poświęcamy na śpiewanie piosenek oraz taniec. Zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni dzieci, a także wyczucia rytmu i rozwoju słuchu muzycznego.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia te odbywają się codziennie. Prowadzi je logopeda, który w porozumieniu z nauczycielami dokonuje wyboru dzieci wymagających terapii. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, a wszelkie informacje o postępach dziecka przekazywane są rodzicom na bieżąco. Głównym celem zajęć logopedycznych jest wczesne wykrycie wad wymowy oraz skuteczna terapia. Pierwsze zajęcia polegają przede wszystkim na zabawach ogólnorozwojowych, ćwiczeniach oddechowych, słuchowych, zajęciach ortofonicznych i logorytmicznych. Kolejne to systematyczna praca nad korygowaniem wad wymowy.

Ceramika

Zajęcia z ceramiki prowadzone są przez artystkę Czesławę Mędrek, która doskonale wprowadza dzieci w niezwykły świat stworzony z gliny. Zajęcia te uczą dzieci kreatywności, cierpliwości i skupienia oraz rozwijają zdolności manualne. A ponadto, realizują ponadto wiele zadań służących rozwijaniu orientacji przestrzennej, koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej. A największą nagrodą są gotowe dzieła stworzone samodzielnie przez dzieci.

Zajęcia z psem

Spotkania z psem mają formę zajęć edukacyjnych połączonych z zabawą i elementami dogoterapii. Dzieci uczą się m.in. jak należy się opiekować czworonogiem, jak postępować i zachować się bezpiecznie w stosunku do nieznajomych piesków, a także jak można się wspaniale z nim bawić i przyjemnie spędzić czas. Kontakt ze zwierzętami jest niezwykle ważny dla dzieci i wpływa pozytywnie na ich rozwój.

Zajęcia ogrodnicze – Klub Małego Ogrodnika

W naszym przedszkolu nie brakuje chętnych do pomocy. W ogrodzie wydzielone jest miejsce, gdzie znajduje się warzywnik. Dzieci samodzielnie pielęgnują go, sadzą w nim warzywa, podlewają je i doglądają. Obserwują procesy zachodzące w przyrodzie, ucząc się przy tym w naturalny sposób odpowiedzialności i cierpliwości, bo zanim wyrośnie roślinka, muszą ją regularnie podlewać i pielęgnować.

Zajęcia kulinarne – Klub Małego Kucharza

Na zajęciach kulinarnych dzieci uczą się przygotowywać różne potrawy: wałkujemy, i wykrajamy różne kształty, pieczemy ciasteczka, kroimy i łączymy różne składniki. Zajęcia te są dla dzieci niezwykle ważne i ciekawe, uczą je kreatywności, samodzielności, rozwijają zdolności manualne, pobudzają zmysły, a przede wszystkim dzieci nabywają praktycznych umiejętności potrzebnych na co dzień.

Warsztaty teatralne

Zapoznanie dzieci z różnymi formami teatru (dramy, pantomimy i teatru lalek) oraz ćwiczenia polegające na odgrywania krótkich scenek. Zajęcia te dają dzieciom możliwości ekspresji, swobody wyrażania własnych myśli, uczą kreatywności, obycia ze sceną i wystąpieniami publicznymi, a przede wszystkim otwartości na sztukę jaką jest teatr.

Zabawy twórcze

Zajęcia te mają na celu stymulowanie i rozwój kreatywności u dzieci, polegają m.in. na tworzeniu prac różnymi technikami, umożliwianiu dzieciom na ekspresyjne działania artystyczne, a także nauce wykorzystywania i łączeniu gotowych elementów do tworzenia nowych, własnych kompozycji. Wychodząc naprzeciw ekologii, wykorzystujemy do zajęć zużyte opakowania po jogurtach i napojach, kartony i pudełka, a także naturalne surowce i materiały tj. kasza, ryż, makaron czy masa solna.

Spotkania ze sztuką

Regularny kontakt ze sztuką, w formie wyjść do teatru, muzeów oraz galerii, a także poznawanie i analizowanie dzieł różnych artystów, uczy dzieci wszechstronności, obycia oraz wrażliwości na sztukę.

Zajęcia naukowe i warsztaty przyrodnicze

Zajęcia polegają na przeprowadzaniu wspólnie z dziećmi ciekawych eksperymentów naukowych, zaznajomieniu z mikroskopem oraz lunetą, wprowadzeniu dzieci w niezwykły świat nauki. Wspólnie odkrywamy tajemnice, uczymy się patrzeć na świat okiem naukowca. Dzieci nabywają umiejętności analityczne i badawcze.

Warsztaty kulturowe

Częstymi gośćmi naszego przedszkola są osoby pochodzące z różnych kultur i narodowości, które prezentują dzieciom kraj, z którego pochodzą, obyczaje tam panujące, a także zabawy, kuchnię i charakterystyczne elementy kultury i tradycje. Spotkania te są niezwykle ważne dla dzieci, umożliwiają dzieciom poznanie obcych kultur i narodowości, uczą je obycia, otwartości i tolerancji.