Aktualności 2020

Piknik Jesienny

Serdecznie zapraszamy 28 września (sobota) o godzinie 11:00 do ogrodu Pandy na piknik rodzinny w jesiennym klimacie. Będzie dużo dobrej zabawy, będą gry i konkursy z nagrodami dla całej rodziny.

Ranczo Artemida

W najbliższy piątek [27.09.2019] wybieramy się na Ranczo Artemida w Nowej Górze, gdzie przedszkolaki wezmą udział w żywej lekcji kopania ziemniaków. Ponadto będą mogli przejechać się na koniu, zwiedzić mini-zoo oraz skansen sprzętów gospodarskich, a także pobawić się na przyranczowym placu zabaw. Przedszkolaki skosztują też wiejskich specjałów z pieczoną kiełbaską oraz ziemniakami z ogniska na czele...

Olimpiada

W najbliższy czwartek tj. 08 sierpnia 2019 odbędzie się w Pandzie Mini Olimpiada Sportowa. Dzieci wezmą udział w licznych konkurencjach zręcznościowych, wyścigach oraz ciekawych zabawach. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymają zasłużone medale.

Dotacja żłobkowa

W roku 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: liczba godzin, w czasie których zapewnieniona jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować na adresWydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 92 84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

1 | 2 | 3


2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021