Aktualności 2019

Dotacja żłobkowa

W roku 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: liczba godzin, w czasie których zapewnieniona jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować na adresWydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 92 84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Wioska Indiańska

W piatek [31.05.2019] przedszkolaki wybiorą się do Wioski Indian Arapaho. Będziemy oglądać prawdziwe tipi, malować twarze i zdobywać mnóstwo indiańskich umiejętności (strzelanie z łuku do tatanki, czy ciągnięcie jadowitych węży).

Lasek Wolski

W najbliższą środę [24.04.2019] przedszkolaki wybiorą się na wycieczkę do Lasku Wolskiego.

Zajączek Wielkanocny

18.04.2019 [środa] będziemy obchodzić Dzień Zajączka - dzieci będą szukać w naszym ogrodzie ukrytych upominków od Zajączka Wielkanocnego.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020