Aktualności 2017

Dotacja z UMK

Miło nam poinformować, że od stycznia w żłobkach na ul. Lechickiej oraz ul. Petrażyckiego obniżone zostanie czesne o dotację gminną. Szczegóły dofinansowania:
„W roku 2017 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września do 31 grudnia 2017 r. W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel.12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl”.

Koziołek Pacanołek

30.05.2017 [wtorek] odwiedzi na Teatr Duet z przedstawieniem "Koziołek Pacanołek".

Wesołego Alleluja

Zdrowych oraz pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,kolorowych pisanek, mokrego dyngusa oraz wiosennego nastroju życzy PANDA.

Doktor Dzięcioł

W najbliższą środę [12.04.2017] odwiedzi nas Teatr Duet z przedstawieniem "Doktor Dzięcioł".

1 | 2


2016 | 2017 | 2018 | 2019