Aktualności 2016

Nowe niższe czesne

Miło nam poinformować, że od marca w żłobku na ul. Lechickiej obniżone zostanie czesne o dotację gminną. Szczegóły dofinansowania:
„W roku 2015 od dnia 01 marca Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Żłobku. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową Żłobek zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw.„czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej pomiędzy placówką a rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel.12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl ”.

Bal Andrzejkowy

W piątek 27 listopada 2015 zapraszamy dzieci na pełną wróżb zabawę andrzejkową. Mile widziane przebranie.

Podwodny Świat

W czwartek [29.10.2015] odwiedzi nas trupa teatralna DUET, która zaprezentuje dzieciom spektakl "Podwodny Świat".

1 | 2 | 3


2016 | 2017 | 2018 | 2019